wtorek, 9 listopada 2010

Andronik

Św. Paweł wspomina w Liście do Rzymian Andronika jako współowarzysza więzienia (współbojownika, apostoła) i rodaka. Jedynym źródłem wiedzy o tej postaci jest wspomniany list apostoła (Rz 16,7).
Niektórzy określają go jako krewnego Junii (Juniasa). Pojawia się u hagiografów wątek o spotkaniu w Efezie  Andronika ze św. Janem, w wyniku namowy którego miał później zamieszkać w Smyrnie i zostać mężem Junii. Synaksarium konstantynopolitańskie przypisuje mu biskupstwo Panonii, natomiast Pseudo-Doroteusz biskupstwo w Hiszpanii. Menologia - prawosławne księgi liturgiczne - wymieniają go pod dniem 17 maja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz