poniedziałek, 31 stycznia 2011

Albrecht Duerer, Apostol (Apostel 1), 1522


Data:1522
Wymiary:42 × 26 cm
technika:Bleizinngriffel auf grün grundiertem Papier
miejsce:Paryz/Paris
gdzie:Musée du Louvre, Cabinet dessins

niedziela, 30 stycznia 2011

Albrecht Duerer, Dlonie apostola (Haende eines Apostels), 1508


studium do Heller-altar
Bardziej znany jako „Modlące się ręce“  to rysunek tuszem z 1508 roku autorstwa Albrechta Dürera, stał się znany dopiero kilka stuleci później. Albrecht Dürer nie wymyślił swoich „modlących się rąk”  jako oddzielnego dzieła. Rysunek jest jednym z 18 szkiców do obrazu ukazującego koronację Maryi - zamówionego przez kościół we Frankfurcie nad Menem. Wymiary 29x19,7 cm. Obecnie przechowywany w Albertinie we Wiedniu.


piątek, 28 stycznia 2011

Albrecht Duerer, Kleczacy apostol (Kniender Apostel), 1508


Studium do Heller-Altar

data:1508
wymiary:35,2 × 27,6 cm
technika:Pinselzeichnung, weiß gehöht, auf grün grundiertem Papier
miejsce:Berlin
gdzie:Kupferstichkabinett

czwartek, 27 stycznia 2011

Albrecht Duerer, Stojacy apostol (Stehender Apostel), 1508


Studium postaci apostola do Helleraltar.

data:1508
wymiary:40,7 × 24 cm
technika:Pinsel in Tusche und weißer Deckfarbe auf grüngrundiertem Papier
miejsce:Berlin
gdzie:Kupferstichkabinett

środa, 26 stycznia 2011

wtorek, 18 stycznia 2011

Apostołowie Dürera na elewacji

Dzięki sponsorowi Sparkassy (niemiecka kasa oszczędności) 4 Apostołowie Dürera znaleźli się na elewacji domu w St Wendel.

poniedziałek, 17 stycznia 2011

Albrecht Dürer, Czterej Apostołowie, 1526

Czterej Apostołowie tak zatytułowany jest dyptyk namalowany w 1526 roku przez niemieckiego artystę Albrechta Dürera. Dzieło obecnie znajduje się w zbiorach Starej Pinakoteki w Monachium.
Sam artysta ofiarował obydwa obrazy swemu rodzinnemu miastu – Norymberdze - w 1526, w rok po ogłoszeniu przez władze miasta luteranizmu jako oficjalnej religii miejskiej. Obrazy zamiast w kościele (co mogłoby sugerować ich treść) zawisły w ratuszu miejskim.
Obydwa panele stanowią samodzielny dyptyk, bezsprzecznie zainspirowany doktryną protestancką. Oprócz czterech nadnaturalnej wielkości postaci apostołów (nazwa dzieła jest myląca; na obrazie pojawia się bowiem Ewangelista Marek, który nie był apostołem Chrystusa), widzimy przede wszystkim cztery temperamenty, z których każdy uosabia inne nastawienie do religii.
Na lewym skrzydle, Jan czyta Pismo Święte (ulubionej Ewangelii reformatora Marcina Lutra). Piotr, symbol Kościoła Rzymskiego i papiestwa, stoi w cieniu Jana, trzymając swój tradycyjny atrybut – klucze do bram niebios. Jan jest żywiołowy (młodość, czerwona szata i rude włosy), Piotr – flegmatyczny (starość, zatroskana mina i wzrok skierowany ku ziemi). Podobnie, na prawym skrzydle, Paweł (starszy, powściągliwy i introspektywny) uosabia melancholię, natomiast Marek (młody, obdarzony przeszywającym spojrzeniem) reprezentuje temperament choleryczny. Podobnie jak Marek, Paweł również nie należał do pierwotnej grupy Dwunastu; później jednak przyjęło się uważać go za apostoła (posiada tytuł apostoł narodów).
Długi cytat umieszczony na dole dyptyku pochodzi z luterańskiego przekładu czterech kojarzonych z namalowanymi postaciami tekstów. Dürer wydaje się odrzucać nie tylko hierarchię Kościoła Rzymskiego, lecz również tezy niektórych bardziej bezkompromisowych protestantów. Jako humanista starał się nakłaniać ludzi do korzystania ze zdrowego rozsądku. Jego wprowadzenie do słów czterech apostołów i ewangelistów tłumaczy się następująco: W tych pełnych zamętu czasach książęta docześni winni wystrzegać się poczytywania ludzkich pokus za Słowo Boże. Pan nasz Bóg nie ścierpi przeinaczania Swego Słowa. Baczcie zatem na tych czterech wybitnych ludzi: Piotra, Jana, Pawła i Marka. Mądre słowa!!!

niedziela, 16 stycznia 2011

Albrecht Dürer, Ostatnia wieczerza,


drzeworyt z cyklu Pasja Jezusa, 39 x 28 cm,

1496-1510
Graphische Sammlung Albertina, Vienna