środa, 27 października 2010

Apostołowie NT spoza dwunastki

Poza Dwunastoma oraz Maciejem Nowy Testament określa też jako apostołów następujące osoby:
  •  Paweł z Tarsu
  • Barnaba, Antowarzysz Pawła w podróżach apostolskich (Dz 14,14)
  • Andronik i Junia (ew. Juniasz) – pozdrawiani przez Pawła w Liście do Rzymian (Rz 16,7)
  • Tymoteusz i Sylas - towarzysze Pawła, określeni przez niego jako prawdziwi apostołowie w 1. Liście do Tesaloniczan (1Tes 2,7)
Sam Jezus z kolei jest nazywany "apostołem" czyli "wysłannikiem" Boga (Hbr 3,1).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz